loader image

Trädbeskärning

Vi gör det lilla extra

När du beställer träbeskärning hos oss ingår alltid ett kostnadsfritt besök där trädgårdsmästaren går igenom med dig vilket eller vilka träd som ska beskäras.

Nedan är en visar en ungefärlig uppskattning över hur lång tid det tar att beskära ett träd inklusive bortforsling av ris.

Att tänka på

Att beskära ett träd kräver mer än bara grensaxar och sekatörer- det kräver en hel del erfarenhet, och vetskap om varför, vad och hur beskärningen ska gå till. Annars kan resultatet bli katastrofalt och leda till ett stympat eller i värsta fall, döende träd. Att skära ner fel grenar eller beskära vid fel punkter, eller använda sig av fel verktyg kan ha dramatiska effekter på ditt träds välmående och struktur.

Det är viktigt för den som tänkt ta sig an arbetet att beskära ett träd, att denne har en förståelse för trädens biologi och kunskap om hur träden svarar på beskärning, detta för att optimera trädens hälsa och struktur.

Växter är reaktiva, deras system använder grundläggande mineral- och organiska resurser för att bygga nya vävnader. De har inte kapacitet att läka eller reparera skadade områden, så där svaga punkter uppstår på grund av skada, kan de inte göra annat än förstärka området genom att skapa ny vävnad för att ersätta den som gått förlorad. Om du vill beskära ditt träd, ändra på hur det ser ut, ta bort döda grenar eller helt enkelt minska höjden på ditt träd ska du anlita vårt team för att ta hand om det.

Tekniker

Kronrensning 

Består av borttagning av en eller flera av följande delar: döda, angripna och/ eller trasiga grenar, för att förbättra kronan utseende och trädets övergripande estetik.

Urglesningsbeskärning

Ett sätt att beskära i syfte att öka ljuset penetration och luftrörelser i hela kronan. Resultatet är en förbättring av trädstrukturen och minskade angrepp av trädsjukdomar.

Kronlyft

En teknik, där grenar och stammar i de nedre delarna av trädet tas bort, för att öka avståndet mellan marknivå och de nedre grenarna. Detta för att skapa yta under trädet, förbättra utsikten eller för att få ljusinsläpp till marken.

Kronförminskning

En reduktion av höjd och storlek av hela trädet genom att grenarna beskärs jämnt över hela kronan.

Uppbyggnadsbeskärning

Tillämpas oftast på unga träd. Det främsta syftet med denna typ av beskärning är att främja bildandet av en bra stam- och gren struktur. Detta genom att förbättra position, avstånd, tillväxt och styrka av grenfästen och slutligen storleken av grenar. En välplanerad, formativ beskärning av ett ungt träd under de första åren kan förlänga dess livslängd avsevärt.

Formbeskärning

Om du vill ha ditt träd i en viss form, eller beskära det för att skapa fri sikt, då tillämpas så kallad formbeskärning. Vi tar fortfarande hand om att trädets hälsa, och beskär på ett sätt där trädet inte tar skada.

Korrigerande/återställande beskärning

En processen där ett träd återgår till sitt ursprungliga tillstånd genom en serie skadekontrolls och korrigerande